تلفن: 76701179
تست1
جستجوی پروژه ها
*استان :   *شهر :  
منطقه : محله :
وضعیت پروژه : نوع کاربری :
تعداد واحد ها : از تا طبقات : از تا
متراژ : از تا شناسه :


تعداد نمایش :
شناسه : L13.1589
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 7
واحد : 8
تاریخ بروز رسانی : 1396/11/04
شناسه : AL03.6364
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 3
محله : (میرداماد ظفر)
طبقه : 0
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/11/04
شناسه : AL03.6397
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 10
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/11/04
شناسه : AL03.6405
وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 12
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/11/04
شناسه : AL03.6416
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 10
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/11/04
شناسه : AL03.6420
وضعیت پروژه : دیوارچینی
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 8
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/11/04
شناسه : L01.6848
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 8
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/11/04
شناسه : L01.6849
وضعیت پروژه : تخریب و گودبرداری
منطقه : 1
محله : (الهیه فرشته تجریش)
طبقه : 9
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/11/04
شناسه : L01.6850
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 1
محله : (نیاوران دربند دارآباد)
طبقه : 8
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1396/11/04