تلفن: 76701179

جستجو در پروژه ها

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • 14 - (پرستار شکوفه) - 5طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : L14.2623
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 14 - (پرستار شکوفه) - 9طبقه -گچ و خاک

  جزئیات

  شناسه : L14.2622
  محله : (پرستار شکوفه)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : گچ و خاک
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 12 - (دروازه شمیران بهارستان فردوسی) - 5طبقه -دیوارچینی

  جزئیات

  شناسه : L12.9641
  محله : (دروازه شمیران بهارستان فردوسی)
  تعداد طبقات : 5
  وضعیت پروژه : دیوارچینی
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 4 - (تهرانپارس حکیمیه) - 7طبقه -فونداسیون

  جزئیات

  شناسه : L04.3812
  محله : (تهرانپارس حکیمیه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 4 - (تهرانپارس حکیمیه) - 8طبقه -فونداسیون

  جزئیات

  شناسه : L04.3811
  محله : (تهرانپارس حکیمیه)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 8 - (نارمک) - 7طبقه -سفید کاری

  جزئیات

  شناسه : L08.2245
  محله : (نارمک)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : سفید کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 8 - (نارمک) - 6طبقه -سفید کاری

  جزئیات

  شناسه : L08.2244
  محله : (نارمک)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : سفید کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 1 - (محمودیه زعفرانیه ولنجک) - 10طبقه -اسکلت و سقف زنی (فلزی)

  جزئیات

  شناسه : L01.6840
  محله : (محمودیه زعفرانیه ولنجک)
  تعداد طبقات : 10
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (فلزی)
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن
 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید لوله GRP
 • مناقصات ساختمانی _ مناقصه خرید لوله پلی اتیلن